Jouw toegevoegde waarde(n) als stiefmoeder

“Mag ik mee-opvoeden als stiefmoeder?”

“Ik mag me nergens mee bemoeien als stiefmoeder…!”

“Ik voel me genegeerd”, “buitengesloten”, “een vreemde”, “onzichtbaar!”

“We zijn/worden het niet eens over de opvoeding”

En meer soortgelijke vragen en uitspraken die ik als coach van mijn cliënten krijg, al 12 jaar…

Er hangt natuurlijk veel af van jouw exacte situatie. Ben je parttime-stiefmoeder, en hoe ‘part’ of fulltime? Wat is de leeftijd van jouw stiefkind(eren)? Heb je zelf en hebben jullie samen ook nog kinderen? Hoe lang ben je al onderdeel van dit samengestelde gezin?

Alle antwoorden hierop zijn bepalend voor de mate van jouw betrokkenheid bij dit gezin. Dat je betrokken bent en positie mag nemen is zeker! Je hebt het recht om te zijn, wie je bent, en jouw plek in te nemen in het gezin. Zeer bepalend hierin zijn jouw waarden.

Jouw toegevoegde waarde(n)

Sta eens stil bij jouw waarden. Wat vind je echt belangrijk in het leven? En vraag dit ook aan jouw partner! Jullie beider waarden, waarin mogelijk een overlap zit, zijn de basis voor de omgang met elkaar in huis, en van de opvoeding.

Elke onenigheid is een uitnodiging om te kijken op welke waarden jij en jouw partner zich beroepen? Je krijgt sowieso een ander gesprek wanneer je vanuit waarden kijkt en relateert.

Bijvoorbeeld: Jij ergert je aan tafel omdat jouw stiefzoon niets lekker vindt. Jouw partner wil dat het vooral gezellig is aan tafel. Harmonie en gezelligheid zijn belangrijke waarden voor hem. Jij hebt zelfredzaamheid/zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en openheid als waarden en vindt het dus belangrijk dat jouw dochter alles proeft. Je wil dat ze zich voor alle verschillende mensen en culturen openstelt en zo ook haar eigen smaak en voorkeuren ontwikkelt. Dit wil jij jouw stiefzoon ook meegeven omdat je beide kinderen gelijkwaardig wenst te behandelen.

Als je dit zo, op basis van waarden, met jouw partner bespreekt, heb je grotere kans op ontvankelijkheid en ontwikkeling dan als je vasthoudt aan “ik vind gewoon dat hij alles moet proberen!” En ook aan kinderen kun je uitleggen waar een ‘regel’ op gebaseerd is en daarmee draagvlak creëren.

Lees ook (nog) eens mijn blogs over hoe je verbindend communiceert (https://www.hultzercoaching.nl/hallo-wereld/) en de illusie van begrip (https://www.hultzercoaching.nl/de-illusie-van-begrip/) voor tools om jouw waarden gerespecteerd te krijgen.

En wees welkom bij Hultzer Coaching voor begeleiding!

Deel dit artikel

FACEBOOK

INSTAGRAM

NIEUWSBRIEF